نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانش آموخته دکتری فرقه های شیعه، دانشگاه ادیان ومذاهب، قم، ایران

چکیده

مراتب محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و حدود و ثغور محبت به آنان در نجات ابدی انسان ها همواره مورد بحث و گفتگوی جدی میان طرفداران و مخالفان اهل بیت علیهم السلام بوده است. عده ای در میزان محبت به اهل بیت علیهم السلام بدون رعایت ضوابط و الزامات دوستی  و با تقطیع برخی از احادیث در دام افراط گرایی افتاده و با سوء برداشت از احادیث تقطیع شده به اباحه گری در اعمال دینی دست یازیده اند.از جمله این گروه ، غالیان در دین هستند. که با تقطیع نادرست و نامناسب و با کج فهمی خود از حدیث « اذا عرفت فاعمل ما شئت » موجبات ایجاد اندیشه و باور سهل انگارانه از ضروریات دین ، برای خود و پیروان سست عنصرخودشان شدند. لذا این جستار در پی آن است که با روش تحلیلی – توصیفی حدود محبت اهل بیت عصمت و طهارت را در نجات ابدی با رویکرد به حدیث مذکور تبیین کرده تا ضمن بیان جایگاه اهل بیت علیهم السلام ، دیدگاه مورد قبول قرآنی و روایی را در خصوص ضوابط و معیارهای محبان واقعی و شرایط شمول شفاعت آن بزرگواران در سایه محبت شان ارائه نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of theological beliefs on partial narration of hadith: The case of exaggeration of hadith "إذا عَرَفتَ فَاعمَل ما شِئت "

نویسندگان [English]

  • Rohollah Akbari 1
  • Mohammad Ali salehi 2

1 PhD candidate of Quran and Hadith, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran

2 PhD student of Shia sects, University of Religions and Religions, Qom, Iran

چکیده [English]

The levels of the lovers of Ahl al-Bayt's (a.s.) and the limits and limitations of their love in the eternal salvation of mankind have always been the subject of serious discussion and debate among the supporters and opponents of Ahl al-Bayt (a.s.). Some people have fallen into the trap of extremism due to love for the Ahl al-Bayt (a.s.) without observing the rules and requirements of friendship, and by partial narration of some hadiths, and by misinterpreting the partial hadiths, so they have committed obscenity in religious practices. Among this group are ghulātare, who, by their incorrect interpretation and misunderstanding of the hadith of "If you know, do what you do," caused the creation of negligent thinking and belief about the essentials of religion, both for themselves and their weak followers. Therefore, this paper seeks to explain the limits of the Ahl al-Bayt's in eternal salvation through an analytical-descriptive method, in order to express the position of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) and the accepted Qur'anic and narrational points of view regarding the rules being a real lover and the conditions of benefiting the intercession of the noble ones in the shadow of their love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The necessity of loving the Ahl al-Bayt (AS)
  • Ranks of lovers of Ahlul Bayt (AS)
  • Ahl al-Bayt (AS) and ghulāt
  • partial narration of hadith
1.ابن حنبل احمد ، مسند احمدابن حنبل ، بیروت ، دارالفکر ، ۱۴۱۴ه.ق
2.ابوبکر عبدالله ابن محمدابن ابی شیبه، المصنف لابن ابی شیبه ، تحقیق سعدبن ناصر ابوحبیب، دارکنوز
3.اصفهانی راغب ، مفردات الفاظ قرآن، مترجم مصطفی رحیمی نیا ، تهران ، سبحان، ۱۳۸۶
4.آمدی تمیمی  ،غررالحکم ، ترجمه سیدحسین شیخ الاسلامی ،قم ، انصاریان ،۱۳۸۵
5.بحرانی سید هاشم ، البرهان ، ترجمه رضا ناظمیان و دیگران ، تهران ، کتاب صبح ، چاپ دوم ، ۱۳۸۹
6.حاکم نیشابوری محمدبن عبدالله ، المستدرک علی الصحیحین ، بیروت ، دارالمعرفه ، بی تا
7.حرعاملی  محمدبن حسن ،وسائل الشیعه ، تهران ،المکتبه الاسلامیه ، ۱۳۶۷
8.زمخشری محمود بن عمربن محمد،کشاف ،ترجمه مسعود انصاری ،تهران ،ققنوس ،۱۳۸۹
9.سید رضی  ، نهج البلاغه ، ترجمه استاد ولی ، تهران ،اسوه ، ۱۳۸۴
10.سیوطی جلال الدین ، الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول ، ۱۴۲۱ه.ق
11.صدوق ابن بابویه ، امالی، ترجمه کمره ای ،تهران ، کتابچی ،۱۳۷۰
12.صدوق ابن بابویه ، خصال ، ترجمه محمدباقر کمره ای ، تهران ،کتابچی ،۱۳۷۷
13.صدوق ابن بابویه ، عیون اخبار الرضا(ع) ، مترجم آقا نجفی اصفهانی ،قم، بکا،۱۳۸۵
14.صدوق ابن بابویه ، معانی الاخبار ، مترجم شیخ عبدالعلی محمدی شاهرودی ،تهران ، دارالکتب الاسلامیه ،۱۳۷۷
15.صدوق ابن بابویه ، من لایحضره الفقیه ،مترجم محمدجواد غفاری ،تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۸۵
16.طباطبایی محمد حسین ، المیزان ، ترجمه سید محمد باقر موسوی ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ بیست و چهار ، ۱۳۸۶
17.طبرسی فضل بن  حسن ، مجمع البیان،بیروت ،دارالمعرفه،چاپ اول ، ۱۴۰۶ه.ق
18.طبری ، جامع البیان عن تأویل آی القرآن ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ اول ، ۱۴۲۱ ه.ق
19.طوسی ، امالی ،ترجمه صادق حسن زاده ، قم ، اندیشه هادی ، چاپ اول ، ۱۳۸۸
20.عروسی حویزی عبد علی ، نورالثقلین ،زیر نظر عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ،قم ، چاپ و نشر نوید اسلام ، چاپ اول ، ۱۳۸۹
21.فخر رازی ، تفسیر کبیر ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ چهارم ، ۱۴۲۲ ه.ق
22.فرات کوفی ابی القاسم ، تفسیر فرات کوفی ،تحقیق محمد الکاظم،تهران،۱۴۱۰ه.ق
23.فیض کاشانی  محمدبن شاه مرتضی ،الصافی فی تفسیر القرآن ، زیر نظر عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ، قم ، چاپ و نشر نوید اسلام ، چاپ دوم ، ۱۳۸۶
24.قرشی علی اکبر، قاموس قرآن ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۸۴
25.کلینی ، اصول کافی ، ترجمه شیخ محمد باقرکمره ای ، تهران ، اسوه ۱۳۸۳
26.متقی هندی علی بن حسام الدین ،کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال ، بیروت ، موسسه الرساله ، ۱۴۰۹ه.ق
27.مجلسی محمدباقر ، بحارالانوار ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، ۱۴۰۳ه.ق
28.محمدی ری شهری محمد ،میزان الحکمه ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،قم ، دارالحدیث ،۱۳۸۵
29.محمدی ری شهری محمد، دانشنامه قرآن و حدیث ، ترجمه حمیدرضا شیخی و حمیدرضا آژیر ، قم ، دارالحدیث،۱۳۹۰